“Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2021- 2025”, chào mừng kỷ niệm 65 năm phong trào Kế hoạch nhỏ.

Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 02 của Tỉnh uỷ về “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2021- 2025”, chào mừng kỷ niệm 65 năm phong trào Kế hoạch nhỏ. Các em nhỏ của lớp Mầm 1 đã tham gia rất tích cực Đề án.
333B81AD-F566-4F13-9D23-8ED78BA1AB8A 05D61F30-E0D8-486C-B686-B73F56B96818 54EAE549-59EC-4E31-9796-388EE1EF080F 44B2A579-6C32-44AD-8BA5-6F9A71909812 551D88F1-A876-40A4-B583-C629E446B8CD D72B5CEA-F59D-4450-BB95-488A2281EDF2