Đại hội công đoàn trường MN Họa Mi. Nhiệm kỳ VI (2023-2028)

Sáng ngày 12/4/2023, Công đoàn Trường Mầm non Họa Mi tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.  Về dự và chúc mừng đại hội có đồng chí Lê Xuân Toàn – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện; Đ/c Trần Thị Phương – Bí thư chi bộ nhà trường cùng đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Họa Mi.

Công đoàn Trường Mầm non Họa Mi hiện có 55 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành công đoàn Trường MN Họa Mi đã thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, đoàn kết, tổ chức tập hợp, giáo dục, động viên đoàn viên, viên chức phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần đẩy mạnh phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn của huyện và sự phát triển kinh tế – xã hội chung của huyện nhà. Trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, Ban chấp hành công đoàn đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của chi bộ, Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, bám sát vào phương hướng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhà trường và các chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến đoàn viên, cán bộ viên chức. Toàn thể Đoàn viên luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của nhà trường, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức cho đoàn viên, CBVC  luôn hưởng ứng tham gia vào các  phong trào  thi đua học tập nâng cao trình độ được cán bộ, đoàn viên tích cực thực hiện. Phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ CNVC được duy trì và phát huy. Thông qua các phong trào thi đua cán bộ viên chức chủ động phát huy sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác trong làm việc, tạo không khí làm việc khẩn chương, hiệu quả, đoàn kết dân chủ, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy nhà trường, luôn phấn đấu học tập, rèn luyện đạo đức lối sống đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội cũng đã đề ra các chỉ tiêu cơ bản cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. Phát biểu chúc mừng đại hội, đồng chí Lê Xuân Toàn- Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện đã động viên CĐV nhà trường tiếp tục đẩy mạnh hoạt động công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động trong đoàn viên, cán bộ viên chức trong tình hình mới. Phát động và tổ chức cho đoàn viên tham gia các phong trào thi đua do LĐLĐ phát động. Luôn đổi mới nội dung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tham gia xây dựng Đảng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tại đại hội đã bầu Ban chấp hành khoá mới gồm 5 đồng chí (gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và 3 Ủy viên BCH),  bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên lần thứ V nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 3 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết và thông qua Nghị quyết của đại hội.

Một số hình ảnh của buổi đại hội:

z4286704948610_6e6753b737a260419a821f3174308f4c

z4286704941541_1b8c4e77e24580f6989216447ee0e292

z4286704949922_36a1b5ac0e5a9847549e8909b8a44754

z4286704944076_a12ab0c5b2fc6544494d8eda52c3efab

z4286704944607_e49ac3894e12cdbe011dde25fa8e7591

z4286704953539_ad6b51a4121476c004d962528e755420

z4286704934195_8bf20a4414a0b144b5a594795fcb9663

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *