Hoạt động chào mừng Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Để tỏ lòng biết ơn các cô chú bộ đội, cung cấp kiến thức về nghề bộ đội, đồng thời hiểu rõ hơn về công việc bảo vệ tổ quốc. Khắc sâu hơn nữa lòng biết ơn và tình yêu mến đối với các cô chú bộ đội.
Nhân dịp kỉ niệm 79 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, cô và trò lớp Chồi 1 đã tổ chức các hoạt động nhằm giúp các bé hiểu rõ công việc gian lao, vất vả và có ấn tượng đẹp đẽ về những người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam.