Trải nghiệm tham quan Tiểu đoàn đặc công D60 của các bé 5 tuổi Trường MN Họa Mi

Sáng ngày 12/4/2024, Trường MN Họa Mi đã tổ chức một buổi tham quan, trải nghiệm đặc biệt cho các bé học sinh lớp mẫu giáo 5 tuổi. Điểm đến của buổi tham quan lần này là Tiểu đoàn đặc công D60, một đơn vị quân đội có vị trí đặc biệt và mang lại cho các bé những trải nghiệm thật tuyệt vời. Buổi tham quan đã mang lại rất nhiều ý nghĩa sâu sắc cho các em.

z5340575683056_18faa5819ffa0ddabf11e9f609407df2 z5340575690517_027d12091f777904c274fcb8027f5738 z5340575690797_6532d911588b8f70b31b9ea7f39c6517 z5340576699146_731506893f797205d5045cc840e2252c z5340576702010_cfcc4e1fd968aba7efe849d8b1a1ddff z5340577069957_b73c2db85577b0d18135ffe316a3fa4c z5340577125409_318e5f6d4338254bd4031f3d1897922a z5340577299188_e3e50550b165cfa771790112efbb91d5 z5340577554877_51a376f869622e9a8f6b30cb604afa02 z5340577565573_47d194b59af2c8914a7aeef471dbae25 z5340577838981_53eec53a842a87905d1f8ecc4c52606a